ERSAŞ PEN KOMPOZİT PROFİL SANAYİ A.Ş. olarak kişisel bilgilerinizin korunmasını sağlayacağımızı taahhüt ediyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerimiz ile şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin gereği olarak size bu bilgilendirmeyi yapıyoruz. Bu metin aracılığıyla kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığına ve bu konudaki haklarınıza ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca kişisel verilerin korunmasına ilişkin farkındalığın ve şeffaflığın sağlanması adına “ERSAŞ PEN KOMPOZİT PROFİL SANAYİ A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nı da sizlerin paylaşımına sunuyoruz. Bu doğrultuda kurumsal anlayışımızın ve taahhütlerimizin gereği olarak, kişisel bilgilerinizi aşağıda detaylı olarak açıkladığımız çerçevede kullanmak için gerekli özeni göstereceğimizi belirtmek isteriz.

Yasal düzenlemeler veya şirket politikalarındaki değişikliklerin sonucu olarak belli aralıklarla Aydınlatma Metninde güncelleme yapılması söz konusu olabilir. Metnin en güncel haline ulaşmak için düzenli aralıklarla sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

» ERSAŞPEN AYDINLATMA METNİ
» ERSAŞPEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, MUHAFAZASI ve İMHASI HAKKINDA POLİTİKA
» ERSAŞPEN KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
» ERSAŞPEN ÇEREZ POLİTİKASI
» ERSAŞPEN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ